به گزارش ولات نیوز: بسیار پیش می آید که مردمان استان وحتی خارج از آن با ابزار آلاتی ساده راهی کوه های بخش سیلوانا می شوند وانواع مختلقی از گیاهان ،از سبزیجات کوهی نظیر :مندی ، ریواس،کنگر،لوشی و کراد و… را گرفته تا گیاهان دارویی نظیر: پونه ،کاسنی،گل گاو زبان و گزنه و… را بدون پرداخت