آذربایجان غربی ایران جهان فرهنگی و هنری
  مـرزها، تهدیـد یا فرصـت

  مـرزها، تهدیـد یا فرصـت

  کوله بَر یا کولبر، واژه ای که چند سالی است در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. واژه ای که اگر تعریف درستی از آن صورت نگیرد و به درستی واکاوی نشود، می تواند آثار زیان باری به لحاظ روانی در سطح کلان جامعه ایجاد نماید.

  سردشت یک روز پس از بمباران

  سردشت یک روز پس از بمباران

  سردشت ۳۲ سال پس از بمباران شمیایی درمقایسه با توسعه و پیشرفت شهرهای همجوارش، حرفی برای گفتن و دستاوردی جز عقب ماندگی در رده های آخر شاخص های توسعه یافتگی ندارد.